Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2018

(od l.) Marcin Górka, Holger Lühmann

XI Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2018
Czy trzeba wymyślić Europę na nowo? Europa regionów czy Europa narodów?

Miejsce: Zur Schwedenschanze 15, 18435 Stralsund, Niemcy

Europa znajduje się obecnie w obliczu wielu istotnych wyzwań związanych z zagrożeniami zewnętrznymi. Osłabienie więzi transatlantyckich, rosnąca konkurencja ze strony państw o ambicjach mocarstwowych, nadal nierozwiązane konflikty w regionach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie państw europejskich – wszystkie te zagadnienia wymuszają konieczność refleksji nad strategicznymi interesami Europy oraz nad instrumentami mogącymi zwiększyć jej potencjał reakcji na dynamiczne zmiany w otoczeniu międzynarodowym. Równie poważne są wyzwania i zagrożenia wewnątrz kontynentu. Wysoki poziom nierówności dochodowych, ubóstwo osób starszych, starzenie się społeczeństw, trudności w wejściu na rynek pracy wśród ludzi młodych, zmieniający się w związku ze zmianą sposobu pracy model rodziny – to tylko nieliczne wyzwania, z jakimi stykają się społeczeństwa i politycy.

Szczególne czasy rozpoczęły się także dla mediów – trwające od kilku lat odejście od czytelnictwa prasy papierowej, zmieniające się modele i sposoby finansowania mediów, metody weryfikacji informacji i powszechny dostęp do mediów elektronicznych – to wszystko tematy medialne, które będą dyskutowane podczas tegorocznej konferencji.

Europa regionów czy Europa narodów? Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2018 poprzez motto konferencji stawiają pytania o sposób rozwoju nowoczesnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w strukturach Unii oraz o najważniejsze kwestie dziennikarskie związane ze współpracą mediów polskich i niemieckich, użyciem nowoczesnych technologii, finansowania mediów.

Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2018 odbywają się w Hochschule Stralsund w strategicznej współpracy z tą uczelnią.